رفیعی: بازنشر جراید جرم محسوب می شود!/ واکنش تهیه‌کننده فیلم حجازی به شکایت قلعه‌نویی

تهیه کننده فیلم من ناصر حجازی هستم درباره صدور حکم شکایت امیر قلعه نویی توضیحاتی را ارائه کرد.