کونته: کار گواردیولا در سیتی آسان است

آنتونیو کونته، سرمربی چلسی مدعی شد که شروع بسیار خوب گواردیولا در سیتی به این خاطر بوده که شرایط برای کار کردن او در این تیم فراهم بوده است.