ساعتی که از ده ها کامیون اسکانیا درست شده است (+فیلم)

۱۴ کامیون، ۹۰ راننده در ۶۹ هزار و ۶۷۷ متر مربع که بخشی از یک فرودگاه صحرایی به حساب می‌آید برای ساخت این ساعت کامیونی مورد استفاده قرار گرفته اند.