اثبات بیکاری ۵ میلیون نفری با استناد به آمارهای دولتی

حمید حاج اسماعیلی در گفت و گویی از پشت پرده آمار غیر واقعی از جمعیت فعال، انتقاد از اختلاف‌نظرات مسئولان دولتی درباره نرخ بیکاری از ، اثبات بیکاری بیش از ۵ میلیون نفر بر اساس آمارهای شهرک‌های صنعتی و چگونگی محاسبه ۲ ساعت اشتغال در هفته در آمارهای اشتغال، پرده برداشت.