افزایش حکم زندان نماینده کویتی از ۱۱ سال به ۲۴ سال

دادگاه جنایی کویت ۱۱ سال زندان به حکم صادر شده قبلی علیه «عبدالحمید الدشتی» نماینده کویتی و رئیس شورای بین‌المللی حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر اضافه کرد؛ وی هم‌اکنون به گذراندن ۲۴ سال حبس محکوم است.