تغییر غیرمنتظره در نیمکت سبزپوشان/ گل‌محمدی از ذوب‌آهن جدا شد