ماتئو رنتسی: زلزله ایتالیا بیش از ۴ میلیارد یورو خسارت به بار آورد

نخست وزیر ایتالیا از خسارت ۴ میلیارد یورویی زلزله ماه گذشته در این کشور خبر داد.