آخرین خبرها از چیدمان نیروهای مختلف در عراق برای آغاز عملیات موصل

دیدارهای اخیر هیأت آمریکایی از بغداد و اربیل و سپس دیدار العبادی و اوباما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل حول یک موضوع اساسی می‌چرخید و آن هم کیفیت حضور نیروهای مختلف در عملیات موصل بود.