نباید این امتیازات را از دست بدهیم/ جعفری: تا آخرین دقیقه بازی ناامید نشدیم

مدافع پدیده می گوید باتوجه به نوع بازی این تیم، پدیده باید تاکنون به امتیازی بسیار بیشتر از آنچه اکنون دارند دست پیدا می کرد.