اعلام برنامه نشست‌های نقد و بررسی آثار بخش مسابقه ایران جشنواره مقاومت