۱۱۰۰ کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف کشف و معدوم شد

رییس اداره دامپزشکی شوش گفت:در شش ماهه نخست امسال بیش از یک هزار و ۱۰۰کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف در شوش ضبط و معدوم شده است.