دستیار هیلاری کلینتون در مناظره‌های آزمایشی نقش بدل ترامپ را بازی می‌کند