جدایی گل‌محمدی از ذوب آهن

یحیی گل محمدی در جلسه ای که امروز با مدیرعامل باشگاه ذوب آهن داشت، قراردادش با این تیم را طبق توافق طرفین فسخ کرد.