گل‌محمدی قرارداد با ذوب‌آهن را فسخ کرد/ حسینی جانشین موقت یحیی شد