ازبکستان در رده‌بندی بهداشت جهانی پنجاه و پنجم شد

ازبکستان در رده‌بندی بهداشت جهانی از لحاظ شاخص رشد پایدار مربوط به پزشکی، زندگی و سلامت در رده ۵۵ دنیا قرار گرفت.