آلمان از رویکرد انگلیس با استناد بر پیمان لیسبون انتقاد کرد

وزیر دارایی آلمان گفت که رویکرد وزیر خارجه انگلیس مبنی بر محدودیت در تردد افراد و در عین حال ادامه تبادل کالا و خدمات با کشورهای اروپایی، مغایر با پیمان لیسبون است.