کارشناس صهیونیست: فاجعۀ منا، واکنش عربستان به شکست‌هایش بود

کارشناس رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاجعه منا را عکس العمل عربستان سعودی به شکست طرح‌هایش در منطقه در برابر ایران دانست….