«تخت سلیمان» به شبکه مستند آمد

«تخت سلیمان» تولید جدید شبکه مستند شنبه سوم مهر ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و یکشنبه چهارم مهر ساعت ۱۰ بازپخش می شود.