پوستر سوگواره هیئت انصارالحسین (علیه السلام) رونمایی شد

هیئت انصارالحسین (علیه السلام) از پوسترمحرم سال ۹۵ ، با شعار «رستاخیز جان» چند روز مانده به محرم رونمایی کرد.