زنان سرپرست خانوار افزایش یافته‌اند/ ۱۶ هزار زن با کمک شهرداری تهران توانمند شده‌اند

رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران توانمندسازی زنان را یکی از برنامه های اصلی شهرداری تهران دانست و گفت: از ابتدای فعالیت ستاد، بالغ بر ۱۶ هزار زن از خدمات ما بهره مند شده و به مرز توانمندی رسیده اند.