زنان سرپرست خانوار افزایش یافته‌اند/ ۱۶ هزار زن با کمک شهرداری تهران توانمند شده‌اند