رقیب اوبر در سنگاپور وارد تجارت تاکسی‌های خودران شد