تعطیلی مدارس در بین سال منجر به افت تحصیلی می‌شود/ برخی از کارخانه‌های خودروسازی از رانت تولید برخوردارند

یک نماینده مجلس با انتقاد از طرح‌های مقطعی مسئولان محیط زیست برای حل معضل آلودگی هوا گفت: بهتر است مسئولان به جای آنکه به دنبال تعطیلی مدارس باشند جلوی رانت تولید برخی خودروسازی‌ها را بگیرند، بدترین راهکار تعطیلی مدارس است.