وزنه برداری ممکن است از المپیک حذف شود!

اوضاع وزنه برداری جهان خوب نیست. طوفان دوپینگ در این رشته ورزشی نزدیک ۱۰۰ ورزشکار المپیکی و بیشتر از ۴۰ مدال آور را دربرگرفته است.