مشکلات سامسونگ ادامه دارد؛ نوت ۷ جایگزین هم به درستی کار نمی کند