آینده ایران اسلامی با وجود استعداد و توانایی‌های فراوان دانش آموزان، درخشان است