نمایش هوایی در کره شمالی

کره‌ شمالی نخستین بار در تاریخ این کشور نمایش هوایی برگزار کرد.۱۴:۳۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر