عکس/ کورس پائیزه تهران

ادامه مسابقات کورس پائیزه اسبدوانی تهران با حضور شرکت کنندگان اسب نژاد ترکمن در مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران برگزار شد.۱۴:۲۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر