پهلوگیری ناو ایتالیایی در بندرعباس

ناو ایتالیایی «یورو» با اهداف سیاسی، فرهنگی و نظامی به ایران سفر کرده و صبح امروز در اسکله منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلو گرفت.