۹ دلیل برای اینکه برجام نمی‌‌تواند موجب برقراری روابط ایران و آمریکا شود

بهرحال ایران و آمریکا خصمانه‌ترین روابط تاریخ دیپلماسی معاصر را تجربه کرده‌اند. اگر آمریکا بخواهد برای تغییر در روابط شانسی داشته باشد باید چند مورد را کاملا رعایت کند