تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار نفر در سامانه سماح برای سفر اربعین ثبت کرده‌اند