املاک نجومی یک بازی سیاسی بود/ در المپیک ((نتیجه و اخلاق)) را باهم باختیم

عضو شورای شهر تهران گفت: با مطرح کردن بحث املاک نجومی می خواستند رای من را تغییر بدهند.