املاک نجومی یک بازی سیاسی بود/ در المپیک ((نتیجه و اخلاق)) را باهم باختیم