واکنش باشگاه پرسپولیس به جذب دژاگه

باشگاه پرسپولیس به جذب اشکان دژاگه واکنش نشان داد.