ترامپ در ایالت‌های یازده‌گانه خاکستری به کلینتون نزدیک‌تر شد

هرچند محبوبیت کلینتون در سطح ملی طی هفته اخیر نسبتا افزایش یافت،‌ اما ترامپ توانست بار دیگر در ایالت‌های یازده‌گانه خاکستری این کشور، فاصله خود را با کلینتون کاهش داده و به وی نزدیک‌تر شود.