ترامپ در ایالت‌های یازده‌گانه خاکستری به کلینتون نزدیک‌تر شد