تعیین مهلتی مجدد برای بخشودگی جرائم بدهی به صندوق رفاه

رییس صندوق رفاه دانشجویان از اجرای مجدد طرح بخشودگی جرائم بدهکاران به این صندوق خبر داد.