ناراحتی بیل از زیدان و پرز

خبرگزاری Gol Diario مدعی شد که گرت بیل قصد دارد رئال مادرید را ترک کند.