۸۰درصد شانس پیروزی برابر پاراگوئه با ایران است/ حسین شمس: ایران همه تیم‌ها را شیر کرد