افشارزاده: پاسخ وزیر را مستدل و قاطع خواهم داد

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال می گوید که علی رغم میل باطنی با انتشار بیانیه ای پاسخ صحبت های وزیر ورزش را خواهد داد.