پایان طلسم پژمان با سوپرگل اروپایی (عکس)

پژمان نوری فرقی نمی کند بازیکن خونه به خونه باشد یا ملوان. هنوز هم به ارایه بازی تاثیرگذار فکر می کند و اینکه از هوش خود در امر گلزنی بهره ببرد.