العامری: العالم با پیروزی‌های ما همگام است +ویدیو

هادی العامری، فرماندۀ ارشد بسیج عراق، در دهمین جشنوارۀ بین المللی غدیر، از “شبکه العالم” به سبب پوشش خبری پیروزی های بسیج و ارتش عراق در برابر داعش، قدردانی کرد….