تقدیر از ۵۵۰ قرآن آموز خردسال دارالمومنین تهران

به منظور ترغیب و تشویق کودکان به فراگیری آموزشهای قرآن کریم، ۵۵۰ نفر از کودکان ۴ تا ۹ سال منطقه ۱۴ یکشنبه ۴ مهرماه سالجاری در قالب مسابقه” حافظان وحی ” تقدیر می شوند.