با موضوع «املاک نجومی» برای رای من نقشه کشیده بودند/ در المپیک«نتیجه» و «اخلاق» را باهم باختیم

عضو شورای شهر تهران گفت: با مطرح کردن بحث املاک نجومی می خواستند رای من را تغییر بدهند.