ارتش عراق روستای «جفرالحار» را آزاد کرد

نظامیان ارتش عراق طی عملیاتی در جنوب شهر «الشرقاط» موفق به تسلط بر روستای «جفرالحار» شدند.