دولت باید با اقتدار حقوق ملت در برجام را پیگیری کند/ دیپلماسی التماس و خواهش راه به جایی نمی‌برد

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت باید با اقتدار حقوق حقه ملت در برجام را پیگیری کند، گفت: پیگیری حقوق از طریق التماس، خواهش و تمنا راه به جایی نمی‌برد.