رزمایش مشترک ماموریت صلح ۲۰۱۶

رزمایش مشترک موسوم به ماموریت صلح ۲۰۱۶ در قرقیزستان پایان یافت.۱۴:۳۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر