انتشار کارنامه نهایی داوطلبان آزمون سراسری؛ چهارشنبه

سخنگوی سازمان سنجش گفت: کارنامه نهایی داوطلبان آزمون سراسری ۹۵، چهارشنبه (۷ مهر) منتشر می شود.۱۴:۳۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر