راه اندازی خط مسافر بری دریایی چابهار-مسقط

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری چابهار از راه اندازی خط مسافربری دریایی چابهار-مسقط خبرداد.۱۴:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر