معاون اجرایی روحانی: عقب ماندگی‌ها حاصل ناکارآمدی در امور اجرایی و تحریم‌ بود

در دولت قبل ۶ میلیارد دلار واردات گندم انجام شده است و در دولت یازدهم نزدیک به ۲۵۰ هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم کاهش یافته و ۱۷ درصد از میزان نزولات آسمانی کاهش یافته است.